Finalment haurem d'eixemplar s'acera per poder passar sa gent? Que sino no podrem passar prest. Fa una bona falta xermar per es tros de darrera Santa Rita a Ciutadella.