Que el carril bici del camí de Maó de Ciutadella es trobi en aquest deplorable estat des de fa anys.