W
0

Si es polític mou es ball

despertam s'oposició,

i es pensa en sa corrupció

que és com calcigar-li es call,

volem conèixer en detall

cada objecte, cada acció,

fins i tot sebre es color

des seus calçons de davall.