Sa immobiliària ha rallat

quan exposa es seus papers:

"si no es ven as estrangers,

reduïm s'activitat",

i respon es milaurat

a qui li manquen doblers:

"cases en vendríeu més

si valguessin la meitat".