Va esser cosa heretada,

tot per sa Casa Reial,

i, com que els hi deu ser igual,

no agafen gens d'embalada,

cada casa regalada,

per aquesta gent, més val

que, abans de fer-ne ús social,

quedi del tot esfondrada.