Un altre llum hem encès

que mos pot canviar es colors,

ansiam vides millors,

unes vides de més pes,

que es temps passa com si res:

s'ha acabat el vint-i-dos...

Que sigui un any venturós

aquet dos mil vint-i-tres!