Quina mesura bé va,

si salut té carestia?

Ell sense gaire alegria

quatre-cents han d'esperar;

especialistes no hi ha

de neurofisiologia,

i ses proves no fan via

ni que sigui en castellà.