Diputats té es parlament,

tant es d'allà com d'aquí,

consellers s'ens menorquí,

regidors s'ajuntament,

i encara van en augment...

Com es pot encobeir?

Que es poble ha de mantenir

tot aquest excés de gent!