Més tost, açò és un excés

perquè es bus és necessari,

idò, deixa en plan confés

es qui viu a un lloc forani,

amb sa casa és al revés,

amb s'aval hipotecari,

es d'aquí viu tan precari

que es ven tot as estrangers.