W
0

Llatzaret gira sa cara

i taxes vol fer pagar,

es model no es veu gens clar

en tot lo que s'hi depara,

idò, què podem fer ara

per s'espai reivindicar?

tal volta hi podem muntar

es betlem de santa Clara.