Només deu dies estàtic,

només deu dies de mal

i, mirant tot s'historial,

son Blanc és més emblemàtic,

s'ha fet es rècord aquàtic

per falta de temporal,

i ara trobarem genial

que hi hagi es canvi climàtic.