S'avió dona mal dol,

sense donar garantia,

sols mirar s'economia

es preus no tenen control,

tant és poc com demesia

i, hora de programar es vol,

veim que cada companyia

as final fa lo que vol.