A tot es professorat,

més tost, sembla que disgusta,

fer música és feina adusta

i res no elsi ha millorat,

a lo que havien pensat

sa solució no s'ajusta

i promeses son s'Augusta,

fa anys, i no ha madurat.