Des Consell cosa preveuen

quan barata es protocol,

si es Milà no té control

han de fer lo que ara deuen,

es crematori se beuen

i a fora envien s'estol,

que de lo que es ulls no veuen

llavor el cor ja no se'n dol.