Tant la dreta com l'esquerra

fan es gest sense mania,

que el camp perd la pagesia

i la mar guanya la terra;

pes pagès, qui tot s'esguerra,

el deixen en s'agonia...

Per s'hoteler, garantia,

per ell tothom mou la guerra!