S'illa de tothom té empar,

enc que hi hagi pressió humana,

es mesos que ja s'aplana

de turisme en ve la mar,

emperò ara gira es far

i a altre lloc en fa més gana,

enc que allà es dret se demana,

tothom deu esser a Qatar.