Poc a poc tot és privat,

cotxo i iot a la vegada,

es jets estan en pujada

i també sa propietat,

a tal punt hem arribat

que Menorca està acabada,

que amb aquest camí agafat

prets serà tota privada.


Es mes d'agost 'nam a fons

perquè tot està en augment,

cotxos, barques, preus i gent,

drogues, borratxos i avions,

vergonyes i agressions

i es greu perill d'accident.