0

S'estiu és d'aquells que cou,

de calor, de gent, de preu...

Amb serveis 'nam de gorbeu

per as turista que es mou,

i, si taxis no n'hi ha prou,

també poden anar a peu

o, si no, agafar es correu,

ara, amb es descompte nou.


Menorquins per mar i vent,

a Mallorca han anat

¿què es deu creure aquesta gent

quan sa mà els hi han donat?

Idò, jo personalment,

encara que un poc passat,

es reis també he saludat

i tots tres eren d'orient.