A Menorca mos confon

que sa casa es ven només

an en Juan, en Jean i en John,

no an en Joan, que hi viu més...

Que ho comprin es estrangers!

Que comprin en nostro món!

As final, ses coses són

per as qui té més doblers.


A hora de sa veritat,

actuam pitjor que es ases,

es Consell barata vases

per deixar es mateix retrat,

que vol sa mobilitat

sols pes qui compra ses cases.