0

Amb límits as Born i as Pla

i as primer toc, igualment...

Que a una festa amb tanta gent

ningú prou segur no està;

a vam qui ho pot explicar:

limitam s'aforament

i es vaixells cap a ponent

no se poden limitar!


Pes nostros patrons i sants

només hi posam gendarmes,

fins que sonin ses alarmes

si es límits no són prou grans,

com fan es americans

que no limiten ses armes.