0

Sa inflació ja és un espant

i es sous són tan precaris

que es canvis són necessaris

per poder fer un poc avant,

tothom prega pes seu sant,

que sabem que es empresaris,

si pujassin es salaris

ells no guanyarien tant.


De s'aeroport, què vols?

sempre l'hem modernitzat,

i aquesta és sa novetat

que, a més de connectar vols,

també connectarà volts

per dur a s'electricitat.