0

Per sa recuperació

es calçat no és gaire estable,

resulta molt més viable

fer plaques d'insolació.

Alt cost? Virus? Subvenció?

Quina és sa causa probable?

S'energia és renovable,

però ses sabates no.


Per recuperar es calçats,

si és que la cosa declina,

a s'empresa menorquina

li convé canviar es mercats:

fer sabates pes soldats

que se'n van a Ucraïna.