0

Sant Joan ja no té espera,

ell enguany vol fer s'esclat,

i per dir sa veritat

tornarem as temps enrere...

Perquè de qualque manera

podíem 'ver aprofitat

de vetlar per sa igualdat

i fer sortir una caixera.


Si ara es Govern manifesta

que macrogranges són falls

de sant Joan mos molesta,

que mos diguin es detalls:

no serà una macrofesta

si no hi ha set-cents cavalls.