0

S'educació és important

i es centre tot ho agombola,

allà es virus se controla

que sa salut va davant,

p'ro es docent és un perfant

que, en sortir des centre, vola:

què deu fer fora d'escola

per 'ver d'infectar-se tant?


Es docent ha d'educar,

acollir sa gent que es frustra,

a tothom fer treure es llustre

ajudar a caminar,

donar exemple com ho fa

des de sempre es fill il·lustre.