0

Aquest virus és banaula
com un mac de picar sola,
si sa vacuna el controla
s'alumnat li fa de baula,
però no aprendrà paraula
perquè es coneixement vola
i quan entra dins s'escola
tot d'una li tanquen s'aula.


Si es virus torna de nou,
també es temps com vol mos plana,
deu ser que li va fer gana
que es novembre el triple plou,
i ara, per si no n'hi ha prou,
plou per santa Bibiana.