0

Ell són vuit mesos d'espera
per obtenir-ne es permís,
i esperar no fa feliç
més tost sa gent prest s'esvera;
pes qui arriben en pastera
esperar ja és estantís,
per aclarir es seu país
'nam més de cent anys enrera.