S'energia va a compàs
per defora i per dedins,
deixam de banda es molins
que a s'illa es vent és escàs,
com que es parcs venen al cas
canviarem es destins,
llevam un parc de patins
i en posam cinc de solars.

.