TW
0

De Maó fins a Ciutadella,
per muntanyes i per valls,
canviaran es detalls
d'un camí que s'esgavella,
i, ara, en posar sa sella,
tornarem a armar balls
amb es Camí de Cavalls
quan passi per can Squella?