0

De crisi no en rallen més,
però tot són maniobres
i mos ho diuen de sobres:
més riquesa i manco obrers.
Què vol dir aquest procés?
Què volen dir aquestes obres?
Que es pobres seran més pobres
i es rics tendran més doblers.