Des jardí en surt sa rosa,
de sa llenya surt sa taula,
sa cadena amb cada baula,
s'emmacat amb cada llosa;
mes el cor és qui composa
amb s'enginy i sa paraula,
d'acudits plena és sa faula
des Segon Torneig de Glosa.