W
0

Sempre surten nous invents
per fer sa vida senzilla,
as camí que volta s'illa
hi fan dotze aparcaments,
fan tots es afinaments
per no escatimar detalls,
però no cerquem es falls
que llavors vénen es marros:
són aparcaments de carros
per enganxar-hi es cavalls.