Biel Julià ha dedicat la seva vida a la docència i la investigació de la història, el patrimoni arquitectònic i cultural, i la música de l’Illa

L’Ajuntament de Ciutadella tractarà el pròxim dia 22 de desembre en sessió plenària la proposta per atorgar la Medalla d’Or al professor i historiador Gabriel Julià Seguí, de 89 anys, que al llarg de la seva vida ha bastit una important bibliografia sobre la història, el patrimoni i la música de l’Illa, essent autor de més de 75 publicacions.

Nascut el 1933 a Palma, Biel Julià es va traslladar amb la seva família a Menorca quan tenia sis anys, establint-se a Ciutadella, on sempre ha viscut des del final de la Guerra Civil. Amb 14 anys va començar la carrera de mestre a l’Escola de Magisteri de Balears i dos anys després va ingressar al Conservatori de Palma, aconseguint el títol de professor de piano expedit anys després pel Conservatori Superior de Música de València.

El 1954 va aprovar les oposicions d’ingrés al magisteri, havent exercit de forma interina as Mercadal i Osca i, per concurs de trasllat, a Ferreries, fins a passar als salesians de Ciutadella i finalment al col·legi Joan Benejam.

La trajectòria vital de Biel Julià també ha transcorregut per la música, havent estat el 1958 el primer president de Joventuts Musicals de Ciutadella, entitat que ell mateix va impulsar, a més de col·laborar com a pianista amb la Capella Davídica i el 1980 va ser nomenat professor de la delegació menorquina del Conservatori de Balears.

Segons el periodista i investigador Miquel À. Limón, que ha recollit els mèrits per redactar la memòria de mereixement de la Medalla d’Or, Julià ha destacat com a estudiós del patrimoni menorquí, concretament entre el darrer terç del segle XX i fins a l’actualitat, arran de la seva designació com a vocal representant de les corporacions culturals i dels centres docents a la Comissió de Patrimoni Historicoartístic de Ciutadella, que depenia del Ministeri de Cultura.

Publicacions

L’obra editada de Biel Julià està formada per llibres, assaigs, monografies, articles científics i articles periodístics, a més de cent cinquanta conferències, entre altres. Capdavanters són els seus llibres sobre el patrimoni artístic de l’Illa i és l’autor de «Música i músics de Menorca», amb més de 670 entrades, de «Branques d’un mateix tronc» sobre l’empremta dels menorquins a les Amèriques i dels dos toms sobre la història de la música de l’Enciclopèdia de Menorca.