La Junta de Caixers d’enguany està formada per Joana Maria Camps Pons (caixera fadrina), Irene Camps Pons (caixera batlessa), Llorenç Sales Barber (caixer capellà), Maria Gomila Gonyalons (caixera casada) i Adriana Moll Sales (fabiolera).  | Gemma Andreu

Les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes estrenen enguany una nova Junta de Caixers, que està formada per la caixera batlessa Irene Camps Pons, el caixer capellà Llorenç Sales Barber, la caixera casada Maria Gomila Gonyalons, la caixera fadrina Joana Maria Camps Pons i la fabiolera Adriana Moll Sales. Per altra banda, la qualcada està formada per 36 cavalls amb la participació de 38 caixers i cavallers, donat que hi ha quatre cavallers que faran tanda.     

Junta de Caixers

La constitució anual de la Junta de Caixers de les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes ha suposat enguany la renovació dels seus càrrecs, amb l’excepció del caixer capellà que segueix essent Llorenç Sales i de la fabiolera Adriana Moll, que també és la regidora de Cultura i Festes. Es dona el cas que els tres càrrecs que s’han renovat   -caixer batle, caixer casat i caixer fadrí- han passat d’ocupar-los homes a ser enguany dones.

La caixera batlessa Irene Camps Pons, de 33 anys, és veterinària i ha sortit 21 vegades a la qualcada, essent la dona que ha participat en més ocasions. La caixera fadrina  Joana Maria Camps Pons és estudiant de 22 anys i ha participat cinc vegades, mentre que la caixera casada Maria Gomila Gonyalons, de 39 anys, és encarregada de botiga i ha sortit en 20 ocasions. El capellà Llorenç Sales, de 37 anys, ha participat sis vegades i la fabiolera Adriana Moll, empresària de cosmètica de 34 anys, ha sortit 17 vegades.

Qualcada

La qualcada de les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes està formada per 38 caixers i cavallers, a més de la fabiolera. Donat que hi haurà quatre cavallers que faran tanda, a cada un dels dos jaleos d’aquest cap de setmana sortiran 36 cavalls, sempre que no hi hagi cap baixa o incidència de darrera hora que alteri les inscripcions.

Noticias relacionadas

L’edat mitjana dels components de la qualcada es de 34,6 anys. Precisament, en la franja d’edat de 30 a 39 anys hi ha la majoria de membres, amb dotze, seguit de deu en    20 a 29 anys, sis en les franges de 40-49 anys i també en més de 50, mentre que cinc estan en la franja entre 16 i 19 anys. Per tant, la franja que engloba un major nombre de caixers i cavallers és la de 20 a 39 anys, que representa el 61,54 per cent del total.

El membre més veterà de la qualcada és el cavaller Joan Marqués Pelegrí, de 59 anys, que també és el que ha sortit més vegades en la qualcada, amb 43 ocasions, seguit de Pere Barber Pelegrí, de 57 anys, i Francisco Martí Salas, de 49 anys, els quals han participat 35 vegades.

Protocols del dissabte

Aquest dissabte, un poc abans de les 18 hores, la fabiolera Adriana Moll anirà a recollir al seu domicili a la caixera fadrina Joana M. Camps i des d’allà les dues es dirigiran a l’escalinata del saló Verd, on els esperaran els membres del Consistori municipal. La fabiolera demanarà a la batlessa Antònia Camps permís per poder fer el primer toc de tambor i fabiol, mentre que la regidora més jove Tamara Rotger entregarà el penó de Sant Cristòfol a la caixera fadrina Joana M. Camps, moment que la Banda de Música des Migjorn interpretarà «El gato montés», per començar el replec de caixers i cavallers.

Una vegada completat el replec i fetes les tres voltes, a les escales del Saló Verd la batlessa lliurarà el bastó de comandament i la medalla de Sant Cristòfol a la caixera batlessa, la qualcada anirà a recollir al caixer capellà i després d’una volta pel poble juntament amb les autoritats a les 20 hores assistiran a les solemnes completes a l‘església parroquial, en què els cavallers més joves repartiran les candeles mentre es cantaran els «Goigs a Sant Cristòbal». Mitja hora després, al Saló Verd s’oferirà la beguda a caixers, cavallers, autoritats i convidats, per fer la qualcada una altra volta pel poble.

A les 21 hores, començarà a Sa Plaça el primer jaleo de les festes, per acabar aquesta primera jornada amb tres voltes pel poble. A la segona, s’acompanyarà al caixer capellà a la Rectoria i a la tercera s’acomiadarà a la caixera batlessa al seu domicili i es dissoldrà la qualcada fins a ensoldemà.